Zarządcy nieruchomości będące

Informacje

Kategoria: Usługi

Tagi dla artykułu
Zarządcy nieruchomości będące

Życie w wolnym Państwie nie oznacza jednak całkowitej swawoli. Wycinanie drzew na własnej nieruchomości obwarowane jest kilkoma uregulowaniami prawnymi. W świetle polskiego porządku prawnego mimo że posiadamy prawo własności, nie możemy postępować zupełnie swobodnie w kwestii do drzewostanu.

Prawo regulujące wycinkę drzew na własnej działce

Kwstię wycinania drzewostanu na własnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde usunięcie drzewa może być dokonane po uiszczeniu odpowiedniej opłaty i uzyskaniu pozwolenia w urzędzie miejskim lub gminy. Takie pozwolenie na wycięcie drzew wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, np. Krakowa. Gdy na prywatnej posesji znajdują się drzewa wpisane do rejestru zabytków, konieczne jeszcze jest też zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niejednokrotnie wniosek nie wystarczy do zupełnego załatwienia tej kwestii. Trzeba spełnić jeszcze szereg dodatkowych przesłanek, która wiążą się z dodatkowymi kosztami. Kwestie formalne mogą pochłonąć wiele czasu. Bez przejścia przez urzędowy rygor nie możemy wyciąć bez problemów drzew na własnej posesji. Swawola w tym względzie jest surowo karana

W uregulowaniu ustawowym przewidziano jednak pewne wyjątki. Zwolnione z obowiązku posiadania pozwolenia na wycinkę drzew są następujące instytucje:

- Spółdzielnie i wspólnoty https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/ mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, będące własnością państwową

- Użytkownicy posiadający status wieczystych

- Posiadacze nieruchomości, które nie mają uregulowanego statusu prawnego

Jeśli właściciel nieruchomości otrzyma zgodę organów administracyjnych na wycięcie drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do działań rekompensujących w postaci finansowej -odpowiednia opłata albo przeprowadzeniu nasadzeń zastępczych, ewentualnie przesadzenia roślin na inny obszar.

Top